Sprawa Remedium. Dłuższy areszt

Sąd przedłużył areszt dla Sylwestra S., byłego szefa spółki Remedium o kolejne sześć miesięcy. Zarzuca mu się wyłudzenie ponad 60 mln zł na szkodę ponad 800 osób.
Sylwester S., na którym ciąży obecnie 10 zarzutów, przebywa w tymczasowym areszcie od początku kwietnia 2017 r. Najpoważniejszy zarzut dotyczy doprowadzenia w latach 2005- 2013 ponad 800 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie przekraczającej 60 mln zł. Sylwester S. miał wprowadzić te osoby w błąd, co do charakteru lokat pieniężnych, w związku z prowadzoną przez niego działalnością w spółce Remedium. Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowił utrzymać i przedłużyć tymczasowy areszt dla oskarżonego o kolejne sześć miesięcy, czyli do końca kwietnia 2018 r. – Sąd uzasadniając tę decyzję zwrócił uwagę, że oskarżonemu grozi surowa kara. Uzasadnioną jest też obawa ukrycia się lub ucieczki, jak również obawa matactwa ze strony oskarżonego. Dlatego dalszy pobyt Sylwestra S. w areszcie zagwarantuje należyty przebieg postępowania – informuje Olgierd Dąbrowski-Żegalski, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie.

mgres

naszat