Text Example

reklama

good
Text Example

reklama

naszat

Reforma oświaty w Olsztynie. Zwolnienia

Władze miasta mają pełne zestawienie dotycząc skutków wprowadzenia reformy oświaty. Jej główne założenie tolikwidacja gimnazjów. Oznaczało to konieczność stworzenia nowej sieci szkół. Powstały nowe obwody szkolne, a także nowe podstawówki. Główny skutek tych zmian to zwolnienia wśród nauczycieli. Władze miasta mają już pełne zestawienie ruchów kadrowych. Wynika z niego, że w związku z reformą oświaty zwolnionych zostało 18 nauczycieli. Na początku ratusz szacował, że będzie to 13 osób. Kolejnych 15 osób zostało przeniesionych w tzw. stan nieczynny. To nauczyciele, dla których co prawda też nie ma pracy, ale dostali szansę. Zamiast pójść na bezrobocie przez pół roku będą dostawać wypłatę i w tym czasie mogą szukać nowego zajęcia. Jeśli któraś ze szkół będzie potrzebowała pedagogów z ich specjalności, najpierw będzie musiała przyjąć tzw. nieczynnych.
Z najnowszego zestawienia wynika też, że więcej będzie nauczycieli, którzy pracę zachowali, ale w swojej szkole będą uczyć mniej niż dotychczas. To skutek zmniejszenia liczby godzin lekcyjnych. Tym samym tacy pedagodzy mniej zarobią. W takiej sytuacji znalazło się ostatecznie 33 osób. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym to wzrost o ponad połowę.
Wprowadzone zmiany w szkolnictwie przyśpieszyły również decyzje nauczycieli o przejściu na emeryturę. Łącznie w Olsztynie skorzystało z tej możliwości 40 osób.
Duża grupa nauczycieli postanowiła skorzystać z przysługujących ich rocznych urlopów dla poratowania zdrowia. Z danych z czerwca wynikało, że taki zamiar ma 29 osób, lecz ostatecznie zdecydowało się na to aż 72. Reforma to także koszty na inwestycje w szkołach i zakupy. Łącznie kosztowały one Olsztyn około 2,4 mln zł z budżetu miasta. Największe wydatki związane były z zakupem materiałów i wyposażenia sal dydaktycznych. Poszło na to około 930 tys. zł. Na drugim miejscu jest zakup pomocy dydaktycznych – 813 tys. zł. Same prace budowlane w placówkach oświatowych pochłonęły około 670 tys. zł.
Dodatkowo miasto musiało wypłacić około 710 tys. zł odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz odprawy emerytalne.

naszat