Pierwsza rozprawa Małkowskiego w Olsztynie

Sąd Rejonowy w w Olsztynie wyznaczył dziesięć terminów rozprawy w sprawie przeciwko Czesławowi Jerzemu M., byłemu prezydentowi Olsztyna. Ten ostatni jest oskarżony m.in. o zgwałcenie urzędniczki. Harmonogram tzw. posiedzenia organizacyjnego. Sąd w dwóch pierwszych terminach – 26 października i 27 października 2017 r. – zaplanował przesłuchanie oskarżonego. Cztery kolejne rozprawy odbędą się w listopadzie, natomiast 4 inne w grudniu.
Przypomnijmy, Sąd Rejonowy w Ostródzie wyrokiem z dnia 21 września 2015 r. uznał Czesława Jerzego M. za winnego popełnienia dwóch zarzucanych mu czynów (dotyczących zgwałcenia urzędniczki oraz seksualnego wykorzystania zależności służbowej polegającego na molestowaniu oraz gwałcie tej samej urzędniczki) i za to skazał go na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec oskarżonego także środki karne w postaci sześcioletniego zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz sześcioletniego zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych w jednostkach samorządu terytorialnego. Sąd Rejonowy w Ostródzie tym samym wyrokiem uniewinnił Czesława M. od jednego z zarzucanych mu czynów, a odnośnie dwóch pozostałych zarzutów postępowanie umorzył z uwagi na przedawnienie ich karalności. Od tego rozstrzygnięcia zostały wniesione apelacje. W ich wyniku Sąd Okręgowy w Elblągu w dniu 20 grudnia 2016 r. uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Ostródzie w części skazującej Czesława Jerzego M. i przekazał sprawę Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Natomiast w pozostałej części wyrok został utrzymany w mocy. Sąd Rejonowy w Ostródzie postanowieniem z 9 marca 2017 r. uznał się jednak niewłaściwym miejscowo i przekazał sprawę do merytorycznego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Olsztynie.
mgres

naszat