Studenci wrócili do nauki

Uniwersytet Warmińso-Mazurski uroczyście zainaugurował nowy rok akademicki. Naukę rozpoczęło około 21 tys. studentów, w tym około 8 tys. nowych żaków. 17,5 tys. osób będzie się uczyło na studiach stacjonarnych, natomiast 3,5 tys. osób na studiach zaocznych. W tym gronie znalazł się najstarszy student. To Romuald Preger z Olsztyna, który w styczniu skończy 80 lat. Zaczął naukę na I roku na wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM.
W uroczystości, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym UWM udział wzięło kilkaset osób, w tym dziekani wszystkich wydziałów, profesorowie, a także przedstawiciele władz miasta, województwa, służb mundurowych, był także ambasador RP w Japonii. – 18 lat temu otwierałem uroczystość pierwszej inauguracji roku akademickiego na najmłodszym wówczas polskim uniwersytecie – mówi Ryszard Górecki, rektor UWM. – Zaczynaliśmy mając 12 wydziałów, kiedy ja na głowie miałem czarne, a nie jak obecnie siwe włosy. Potem, kolejną kluczową datą dla naszej uczelni był bez wątpienia 2007 rok.
Przy okazji władze UWM podpisały umowę o współpracy z Centrum Badań, Studiów i Szkoleń Rolniczych w Katarze.
mgres

naszat