Text Example

reklama

good
Text Example

reklama

naszat

Sprawa Czesława Małkowskiego w Olsztynie

Sąd Rejonowy w Olsztynie będzie rozpatrywał sprawę byłego prezydenta Olsztyna Czesława Małkowskiego, oskarżonego o gwałt. Tak postanowił Sąd Najwyższy. Tym samym nie uwzględnił wniosku olsztyńskiego sądu o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu równorzędnemu sądowi.
Pod koniec czerwca tego roku, że Sąd Rejonowy w Olsztynie wystąpił do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości. Olsztyńscy sędziowie uznali, że mogliby nie zachować bezstronności choćby dlatego, że oskarżony to osoba powszechnie znana.
Ponadto w odwołaniu wskazano, że wielu sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie wyłączyło się od prowadzenia sprawy i że w przeszłości sprawa była już przekazana do rozpoznania sądowi innemu niż ten, który miejscowo jest właściwy.
Sąd Najwyższy uznał, że oskarżony nie pełni już funkcji prezydenta i że sama sprawa dotyczy wydarzeń sprzed wielu lat. W związku z tym w jego ocenie brak jest uzasadnionych podstaw do twierdzenia, że sędziowie sądu w Olsztynie nie mogą rozpoznać tej sprawy bezstronnie.
mgres

naszat