Text Example

reklama

good
Text Example

reklama

naszat

Stawiguda rośnie w mieszkańców

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące prognozowanego przyrostu liczby mieszkańców. Wynika z nich, że gmina Stawiguda znalazła się na bardzo dobrym, bo 7. miejscu wśród wszystkich gmin w kraju pod tym względem. Do 2030 roku przybędzie ich aż 42,4 proc. Lepsze pod tym względem okazały się tylko gminy z województwa wielkopolskiego (50,9 proc.), pomorskiego (47) i zachodniopomorskiego (45,9). Aktualnie w gminie zameldowanych jest 8,8 tys. osób, a jeśli sprawdzą się prognozy, za 13 lat będzie ich ponad 12,5 tys. Władze gminy nie kryją z tego powodu zadowolenia. Ich zdaniem dane te potwierdzają słuszność obranego kierunku rozwoju gminy. Magnesem przyciągającym nowych mieszkańców jest bogata infrastruktura, dostępności do przedszkola i szkół. Na dodatek, na początku 2018 roku władze Stawigudy planują uruchomić w Bartągu nową szkołę podstawową na 12 oddziałów z perspektywą rozbudowy do 24. Atutem Stawigudy jest na pewno też bliskie sąsiedztwo z Olsztynem, co powoduje, że na jej teren wyprowadza się wiele osób, które na co dzień pracują w stolicy regionu.
mgres

naszat