Text Example

reklama

good
Text Example

reklama

naszat

Konkurs na dyrektora MOK-u

9 kandydatów stara się o stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury. Wybrana osoba zastąpi odwołaną Agnieszkę Kołodyńską, która została wybrana w konkursie rozpisanym przez miasto pod koniec październiku 2015 roku. Wiosną odwołał ją prezydent Piotr Grzymowicz. Powołał się na wyniki kontroli w placówce przeprowadzonej przez Okręgową Inspekcja Pracy. Zdaniem 19 osób pracujących w MOK-u w ich instytucji występowały zachowania charakterystyczne dla mobbingu.
W nowym konkursie kandydaci składali swoje oferty do 8 sierpnia. Każdy z ich musiał wykazać się co najmniej 5-letnim udokumentowanym stażem pracy, z czego co najmniej 3-letnim stażem pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną w instytucjach kultury, urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej. Oferty zostały otwarte 8 września. Wynikło z nich, że do konkursu zgłosiło się 9 kandydatów. Konkurs ma zostać rozstrzygnięty do końca września.
mgres

naszat