Text Example

reklama

good
Text Example

reklama

naszat

Uniwersytet z nową akademią

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otwiera Akademię Biznesu. Naukę w niej zacznie 30 studentów. Uczelnie otrzymała dofinansowanie na realizację tego projektu. Chodzi o kwotę około 340 tys. zł. Pieniądze pochodzą z dotacji unijnych. Umowę w tej sprawie podpisały właśnie władze UWM i samorządu województwa. – Środki z urzędu marszałkowskiego pozwolą nam sfinansować wynagrodzenia kadry dydaktycznej oraz wyposażyć placówkę w sprzęt komputerowy. Dzięki temu nasza inicjatywa może profesjonalnie działać, a studenci i doktoranci będą mogli kształcić się bezpłatnie – stwierdził dr Bogdan Włodarczyk, dyrektor powstającej akademii.
Zdaniem władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. W założeniu Akademia Biznesu będzie międzywydziałową jednostką uczącą studentów przedsiębiorczości, zarządzania zespołami pracowniczymi i umiejętności komercyjnego wykorzystania uzyskanej wiedzy. Zajęcia Akademii Biznesu będą odbywać się w Kortowie w budynku starej kotłowni, ale także w siedzibach współpracujących z nią firm. Nauczanie rozpocznie się w listopadzie.
mgres

naszat