Text Example

reklama

good
Text Example

reklama

naszat

Olsztyn bez reklam? Jest wniosek

W Olsztynie od kilku miesięcy trwają prace nad uchwałą krajobrazową, która ma uporządkować miejską przestrzeń. Podczas trwających kilka miesięcy dyskusji swoje uwagi na ten temat przedstawili zarówno zwolennicy przywrócenia miastu czystości, jak i przedstawiciele branży reklamowej.
Obecnie trwa przygotowywanie ostatecznej wersji uchwały, a jednym z elementów branych pod uwagę są wnioski mieszkańców. Swój przygotowywało Forum Rozwoju Olsztyna. Jest bardzo radykalny. FRO chce, by w mieście obowiązywał całkowity zakaz umieszczania wszelkiego rodzaju nośników reklamowych na terenie Olsztyna, ze ściśle określonymi wyjątkami. Zgoda na formy promocji odbywałaby się tylko na zasadzie wyjątku, ale nie mogłaby dotyczyć banerów, bilbordów oraz innych wielkoformatowych konstrukcji i instalacji. Dopuszczalne byłyby za to szyldy. – Chcąc zrobić porządek i ściśle opisać każdą formę reklamy zewnętrznej, jej rodzaj, wielkość, lokalizację, itd., tak aby uniknąć prób “obejścia”, musiałaby powstać gruba księga – twierdzą społecznicy. – Dlatego stwierdziliśmy, że najbardziej przejrzystym i najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie całkowity zakaz umieszczania wszelkiego rodzaju nośników reklamowych na terenie Olsztyna, ze ściśle określonymi wyjątkami.
mgres

naszat