Text Example

reklama

good
Text Example

reklama

naszat

IPN wskazał patronów ulic do wymiany

W tym gronie znalazły się cztery ulice. Dotyczy to ul. Pstrowskiego, Dąbrowszczaków, Hibnera, Berlinga i Hanki Sawickiej. Planowane korekty wynikają z zapisów tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Nakazuje ona samorządom zmienić nazwy dróg, ulic, mostów i placów, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i nazwy budowli, propagujące wydarzenia i osoby związane z propagowaniem komunizmu. Czas mają na to do 2 września. Władze miasta nie chcą same podejmować decyzji w tej sprawie, więc o opinię zwróciły się do olsztyńskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Ten właśnie przesłał do ratusza pismo ze swoim stanowiskiem. Zdaniem IPN w przypadku Olsztyna zmiany powinny nastąpić w pięciu przypadkach. Chodzi o ul. Dąbrowszczaków, Pstrowskiego, Hibnera, Berlinga oraz Hanki Sawickiej. Sprawa wydaje się przesądzona, bo zgodnie z zapisami tzw. ustawy dekomunizującej w przypadku, gdyby radni nie podjęli decyzji w tej sprawie, to zrobi to wojewoda wskazując swoich patronów w miejsce wytypowanych przez IPN. Wśród przewijających się propozycji znalazła się ul. Lecha Kaczyńskiego oraz plac Wileński.
mgres

naszat