Nagroda im. biskupa Ignacego Krasickiego

Profesor Stanisław Achremczyk, historyk, pisarz, publicysta, badacz dziejów Warmii i Mazur, pracownik Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM został 29. laureatem nagrody imienia biskupa Ignacego Krasickiego. Jak uzasadniła 6-osobowa kapituła nagrody, którą tworzą ludzie związani z życiem kulturalnym Warmii i Mazur, prof. S. Achremczyk został uhonorowany za całokształt historycznej pracy naukowej, popularyzację dziejów Warmii i Mazur oraz za najnowszą książkę „Ignacy Krasicki, nie tylko literat”. Doceniono wartości naukowe i popularyzatorskie wszystkich 560 prac, których Stanisław Achremczyk jest autorem. Wiele opracowań dotyczy ludzi i miejscowości regionu. Do nich należy także pozycja poświęcona patronowi nagrody „Ignacy Krasicki – nie tylko literat”.
Profesor Stanisław Achremczyk jest wykładowcą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i pracownikiem Ośrodka Badań Naukowych. Przez wiele lat był dyrektorem tej placówki.
Nagroda imienia Biskupa Krasickiego została utworzona w 1989 roku przez osoby o umiarkowanych poglądach z kręgów nauki, kultury, sztuki, literatury, prasy i polityki, skupionych wokół Stronnictwa Demokratycznego. Wręczana jest w rocznicę Konstytucji 3 Maja, a jest nią medal pamiątkowy zaprojektowany przez Barbarę Lis-Romańczuk. W tegorocznej uroczystości, z 28 -miu dotychczasowych laureatów, uczestniczyli: Tadeusz Matulewicz, autor opracowania o polskich pieśniach patriotycznych, Lucian Czubiel – konserwator zabytków, Jan Chłosta – historyk, Władysław Katarzyński – dziennikarz i satyryk. Przypomnijmy, że w tej grupie są między innymi: Andrzej Wakar – historyk dziejów Olsztyna, Hieronim Skurpski – nestor plastyków, Stefan Połom – autor poezji o Koperniku, Krzysztof Daukszewicz – satyryk, Tadeusz Ostojski pisarz, tłumacz i długoletni szef Radia Olsztyn.

Mirosław Rogalski

 

naszat