Text Example

reklama

good
Text Example

reklama

naszat

Studenci spytają pasażerów

Studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przeprowadzą badania ankietowe w olsztyńskich tramwajach i autobusach. Zapytają o ich poziom satysfakcji korzystania z miejskiej komunikacji. Badania rozpoczną się w poniedziałek 8 maja. Potrwają do 14 maja. Prowadzone będą w godzinach 6-22. Ankieterami zostaną studenci I roku kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zostaną wyposażeni w identyfikatory potwierdzające ich udział w projekcie. Wszystkim pasażerom, którzy zechcą wziąć udział w badaniu, będą zadawali zestaw pytań przygotowanych w Katedrze Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UWM pod okiem doktora Bogdana Chmielińskiego. Wywiady będą trwać po kilka minut. Dotyczyć mają oceny jakość komunikacji miejskiej w Olsztynie. Ankiety zakończone są tzw. metryczką, czyli podstawowymi informacjami dotyczącymi płci badanego, jego aktywności zawodowej, czy tego jak często korzysta z komunikacji miejskiej. ZDZiT zachęca pasażerów do udziału w badaniach. Ich wyniki posłużą nam do podejmowania działań, które mają usprawnić i poprawić jakość funkcjonowania komunikacji miejskiej w Olsztynie.
mgres

naszat