Kredyt na budowę domu – jest to możliwe?

of-logoWiosna to tzw. gorący okres dla kredytów budowlanych, czyli kredytów przeznaczonych na budowę domów. Aby móc ubiegać się o taki kredyt, trzeba przede wszystkim być właścicielem działki, na której ma być zlokalizowana inwestycja. Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę, zaciągając taki kredyt?
Przede wszystkim należy posiadać decyzję udzielającą pozwolenia na budowę lub – zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego w lipcu 2015 r. – dokonać zgłoszenia budowy. W niektórych bankach możliwe jest też jednoczesne sfinansowanie jednym kredytem zakupu działki i budowy domu.
Z kredytowego punktu widzenia jednym z najistotniejszych parametrów jest powierzchnia budowanego domu. Niektóre banki zwracają uwagę wyłącznie na powierzchnię użytkową, inne zaś na całkowitą powierzchnię realizowanej inwestycji. Parametr ten ma znaczenie przy określaniu minimalnych kosztów budowy. Zdecydowana większość banków określa minimalny koszt budowy poprzez „m2” domu, weryfikując tym samym, czy wnioskowany kredyt budowlany wraz z posiadanym wkładem własnym klienta pozwoli na zakończenie inwestycji, czyli uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Jeśli kwoty te według oceny banku okażą się niewystarczające, to bank może zaproponować udzielenie wyższej kwoty kredytu, a zdarza się, że nawet odmówić finansowania.

Kręgosłup kredytu budowlanego
Podstawowym dokumentem, który w najbardziej istotny sposób wpływa na możliwość przyznania kredytu na budowę domu, jest kosztorys prac budowlanych. Na jego podstawie bank zarówno szacuje, czy inwestycja ma szansę się zrealizować, jak i określa harmonogram oraz wysokość wypłacanych transz na budowę. Banki mają określone wzory takich kosztorysów i dokładne wymagania co do podziału całkowitej kwoty kredytu na poszczególne etapy inwestycji. Dokumenty te zwykle nastręczają najwięcej trudności klientom, dlatego doświadczony doradca pomaga w ich uzupełnieniu, negocjując ich treść z bankiem.
Wypłata i spłata kredytu
Kredyt budowlany wypłacany jest w transzach, których wysokość wynika ze złożonego w banku kosztorysu prac budowlanych. W czasie wypłaty transz kredytobiorca zobowiązany jest jedynie do spłaty odsetek od wypłaconej kwoty, zaś pełną spłatę rat kapitałowo-odsetkowych rozpoczyna najwcześniej po całkowitej wypłacie kredytu. Na wypłatę kredytu i realizację budowy banki najczęściej wyznaczają dwuletni termin.
Rozliczanie z bankiem
Większość banków uzależnia wypłatę kolejnej transzy na budowę od rozliczenia się z poprzednio wypłaconej kwoty, a rozliczanie następuje zwykle w formie inspekcji upoważnionego pracownika banku. To on potwierdza, czy założone w kosztorysie prace budowlane zostały zrealizowane. Prace muszą być potwierdzone również odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Banki odeszły już od potwierdzania prac fakturami na zakup materiałów i/lub robociznę.
Kredyt budowlany jest postrzegany jako jeden z najbardziej skomplikowanych produktów bankowych na rynku – zarówno na etapie wyboru banku, złożenia dokumentacji, jak i jego wypłaty. Warto przy jego zaciąganiu skorzystać z pomocy profesjonalnych ekspertów finansowych, którzy przejmują część obowiązków na siebie, ułatwiając całą procedurę, a także negocjując z bankiem parametry cenowe kredytu.

Po więcej informacji zapraszamy do oddziału Open Direct w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 25. Nie czekaj, umów się już dziś: 697 972 500.

naszat