Text Example

reklama

good
Text Example

reklama

naszat

Wysoka Brama na nowo

Zaczął się długo oczekiwany konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania terenów przy wejściu na Stare Miasto. Początkowo konkurs miał obejmować jeszcze większy teren, także koło końcowego przystanku tramwajowego, który powstanie na pl. Jedności Słowiańskiej. Ostatecznie jednak ten element „wypadł” z konkursu.
Uczestnicy dostali dość konkretne zadania i muszą się trzymać określonych reguł. Muszą np. brać pod uwagę przebiegającą pod ziemią magistralę wodociągową. W pewien sposób ograniczy to zapewne rozmach pomysłów. Muszą oczywiście brać pod uwagę cały szereg obostrzeń konserwatorskich.
Spacer od Bramy do parku
Dla obszaru od Bramy Górnej do reliktów w parku Podzamcze przy Hotelu Pod Zamkiem zadanie projektantów będzie polegało na uczytelnieniu za pomocą współczesnych środków wyrazu dawnego wysokiego muru miejskiego wraz z W końcu porządki pod Wysoką Bramą
Miasto rozpisało długo oczekiwany konkurs architektoniczny. Ratusz przeznaczył na nagrody i wykonanie najlepszej pracy około 700 tys. zł.
Teren objęty opracowaniem ma obejmować dziurę z wykopaliskami pod Wysoką Bramą, dalej grunty przy ul. Nowowiejskiego oraz te położone przy Łynie. W pierwszym przypadku konkurs ma dać odpowiedź, jak zagospodarować odkryte kilka lat temu wykopaliska archeologiczne z fragmentami murów obronnych. Do tej pory miejsce to straszy swoim wyglądem olsztynian i turystów. Natomiast na odcinku od samej Wyoskiej Bramy w kierunku rzeki ma zostać zaprojektowany ciąg spacerowy z ułatwieniami dla niepełnosprawnych, który umożliwi zwiedzanie tego terenu. Dojdzie do tego zieleń i mała architektura. Najważniejsza sprawa to uzyskanie odpowiedzi na lokalizację w tym rejonie parkingu wielopoziomowego na 80 aut.
Fragment najbliżej Łyny ma natomiast zawierać projekt ekspozycji i uczytelnienia fortyfikacji tzw. bramy Młyńskiej i narożnej baszty. Wskazano na powiązanie ich z już istniejącym zagospodarowaniem Parku Podzamcze. Na konkurs miasto zarezerwowało około 700 tys. zł. Ponad 80 tys. zł ma zostać przeznaczonych na nagrody dla autorów najlepszych prac, reszta będzie wynagrodzeniem za wykonanie zwycięskiej prezentacji.
mgres

naszat