Text Example

reklama

good
Text Example

reklama

naszat

Lista patronów ulic do zmian

Miejscy urzędnicy wytypowali blisko 120 patronów, którzy mogą zostać objęci tzw. ustawą dekomunizacyjną. Nie zabrakło na niej zaskakujących nazwisk.
Zgodnie z ustawą o dekomunizacji, polskie samorządy do 2 września powinny zmienić tych patronów i te nazwy ulic, placów czy miejsc użyteczności publicznej, które nawiązują do minionego ustroju totalitarnego. W przeciwnym razie władze miast i gmin wyręczy wojewoda. sami przygotowali listę patronów, którzy mogą budzić kontrowersje. Jest ich prawie 120. Trudno jednak wskazać klucz, którym kierowali się autorzy listy. Znaleźli się na niej m.in. komunistyczny przodownik pracy Wincenty Pstrowski, komunista Władysław Hibner oraz Hanka Sawicka.
W to grono wpisano również Xaverego Dunikowskiego, autor pomnika ku czci żołnierzy radzieckich w Olsztynie, czyli popularnych „szubienic”.
Zaskakujące są inne propozycje. Chodzi m.in. o poetkę Marię Zientarę-Malewską, która za czasów niemieckich krzewiła polskość na Warmii,. To także działacz opozycji antykomunistycznej Jacek Kuroń oraz twórca Monaru Mark Kotański. Teraz wytypowanych patronów zweryfikują radni.
mgres

naszat