Text Example

reklama

good
Text Example

reklama

naszat

Terapia logopedyczna – krok po kroku

Jak pamiętamy z poprzedniego materiału, zaburzeń i wad wymowy nie można bagatelizować – im szybciej rodzice udadzą się z dzieckiem do logopedy, tym lepiej. Jak należy przygotować się do takiej wizyty? Jak wygląda terapia i jakich efektów możemy oczekiwać?
Na pierwszą wizytę powinniśmy zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, ponieważ bardzo ważne są informacje o: przebiegu ciąży (ewentualnych chorobach i przyjmowanych przez matkę lekach), ilości punktów uzyskanych w skali APGAR oraz wyniku przesiewowego badania słuchu noworodka. Logopeda oceni też sprawność aparatu artykulacyjnego, sposób oddychania oraz przeprowadzi diagnozę dziecka. Potem ustali z rodzicami formę terapii i częstotliwość zajęć.
Na każdych zajęciach odbywają się ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne. W zależności od rodzaju wady wymowy i wieku dziecka terapeuta przygotowuje indywidualny zestaw ćwiczeń – każde zajęcia są inne. Najczęściej mają one formę zabawy, aby zachęcić dziecko do aktywnego uczestnictwa. Długość trwania terapii zależy od rodzaju zaburzenia, częstotliwości zajęć oraz zaangażowania rodziców i dziecka. Może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.
Należy pamiętać, że terapia to nie tylko praca logopedów i dzieci – niezwykle istotne jest zaangażowanie rodziców, nauczycieli czy opiekunów. Po każdych zajęciach rodzice otrzymują instruktaż, jak pracować z dzieckiem w domu. Zazwyczaj jest to zestaw ćwiczeń, które należy wykonywać codziennie po kilkanaście minut. Na kolejnych zajęciach logopeda sprawdza postępy rehabilitacji. Rodzice powinni zwracać uwagę na eliminację wadliwych, nawykowych wzorców mowy swoich dzieci. Niezbędnym warunkiem do uzyskania oczekiwanych rezultatów jest cierpliwość, łagodność i wyrozumiałość. Bez takiego zaangażowania terapia nie przyniesie oczekiwanych rezultatów lub będzie się przeciągać.
Pamiętajmy – dobra terapia logopedyczna to gwarancja efektów, które zostają na całe życie.
M_darmofal_DSC_8385Mgr Marta Darmofał – neurologopeda, Warmińsko-Mazurskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Olsztynie

www.olsztyn.csim.pl

(r)

naszat