Jak lepiej skomunikować aglomerację olsztyńską?

Konsultacje społeczne dotyczące planu mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025 odbędą się już w lutym.

Głównym celem programu ma być zapewnienie mieszkańcom regionu dogodnych opcji transportowych, aby w możliwie jak najłatwiejszy sposób dojechali do miejsca pracy, nauki czy stref sportowych, usługowych i handlowych. Główną rolę odgrywa komunikacja zbiorowa, ale również ruch rowerowy i pieszy.

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się sześć otwartych spotkań z mieszkańcami Olsztyna i okolicznych gmin. Każda osoba będzie mogła zabrać głos w dyskusji. W stolicy Warmii i Mazur spotkanie wyznaczono na 7 lutego na godz. 17 w ratuszowej sali nr 219.

Program konsultacji:
Olsztyn – 7 lutego, godz. 17:00, Urząd Miasta, pl. Jana Pawła II 1, sala 219;
Stawiguda – 6 lutego, godz. 17:00, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Leśna 2;
Barczewo – 8 lutego, godz. 8:00, Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, sala sesyjna;
Dywity – 8 lutego, godz. 17:00, Urząd Gminy, ul. Olsztyńska 32, sala konferencyjna;
Jonkowo – 9 lutego, godz.17:00, Urząd Gminy ul. Klonowa 2, sala konferencyjna;
Gietrzwałd – 10 lutego, godz. 17:00, Urząd Gminy, ul. Olsztyńska 2, sala konferencyjna nr 9.

Oprócz spotkań otwartych, każdy mieszkaniec regionu może się wypowiedzieć również na Platformie Konsultacji Społecznych, mailowo pisząc na adres: komunikacjaspoleczna@olsztyn.eu, lub listownie.

Szczegółowy plan jest dostępny TUTAJ.

Źródło: Olsztyn.eu

naszat